Allergi & Hälsokliniken

Malmö/Limhamn

Bicom Bioresonans

Vad är Bicom bioresonansterapi?

Bicom bioresonansterapi utvecklades på 1970-talet i Tyskland.

Idag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus.

Kroppen kommunicerar både med materia (tex proteiner) och med energi (elektromagnetiskt). Dessa elektromagnetiska fält svänger/vibrerar med specifika frekvenser.

Det är i dessa energifält som Bicom arbetar. Bicom läser in och använder ett

frekvensmönster från ämne och organismer (patienten). Bicom framställer inga egna frekvenser.

Metoden är smärtfri och fri från läkemedel.

För mer och närmare information kontakta mig direkt!

Bicom Bodycheck

Skannar och utvärderar frekvensmönstren i hela kroppen, inklusive inre organ, ben och vävnader ner till cellnivån.

I analysen får vi fram vilka vitaminer och mineraler man bör stärka sitt immunförvar med.

Vilka födoämnen som stressar kroppen samt vilka som stärker kroppen.

I analysen kan man i detalj undersöka funktionen/status i organ eller kroppsdelar, tex bröst eller gamla skador. 


BBC är bra för;

*dig som har symtom som är diffusa.

*dig som har hälsobesvär.

*dig som har brist på energi eller känner dig trött.

*dig som vill ha förslag på vad som kan stärka dig och kroppens självläkning.

*dig som vill ligga steget före och kontrollera hur din balans är i kroppen.

*företag som vill befrämja välmående hos sina anställda med kost och träningsråd.

*dig som känner mycket stress/utmattningssyndrom.

*dig som vill uppnå bättre tävlingsresultat.

*dig som vill få kost- och träningsprogram anpassat efter ditt mående.Klassisk Homeopati

"Klassisk homeopati är en välbeprövad medicinsk behandling som stimulerar kroppens egna försvarsmekanismer med hjälp av det homeopatiska läkemedel som bäst motsvarar varje patients symtombild och hälsotillstånd.

Läkemedlen är kliniskt prövade med väldokumenterade effekter, och ges ett i taget, i minsta möjliga dos."