Hälsokliniken

   Limhamn

"Här hjälper vi dig med din hälsa och gör vårt bästa för dig"


Bicom bioresonans

är liksom homeopati, akupunktur och andra behandlingsmetoder inom komplementär medicin en balanserande metod. Bicom bioresonans är en metod som är baserad på erfarenhet och som omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) frekvensmönster från ämnet som testas eller från patienten.

Klassisk homoepati

är en välbeprövad medicinsk behandling som stimulerar kroppens egna försvarsmekanismer med hjälp av det homoepatiska läkemedel som bäst motsvarar varje patients symtombild och hälsotillstånd.