Boka här 

Bicom Bioresonans

Vad är Bicom bioresonansterapi?

Bicom bioresonansterapi utvecklades på 1970-talet i Tyskland.

Idag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus.

Kroppen kommunicerar både med materia (tex proteiner) och med energi (elektro​magnetiskt). Dessa elektromagnetiska fält svänger/vibrerar med specifika frekvenser.

Det är i dessa energifält som Bicom arbetar. Bicom läser in och använder ett

frekvensmönster från ämne och organismer (patienten). Bicom framställer inga egna frekvenser.

Metoden är smärtfri och fri från läkemedel.

För mer och närmare information kontakta mig direkt


Bicom friskvård

Vill du få en bättre hälsa och känna harmoni och balans i din kropp?

Förbli frisk och stärk den självläkande kraften.

Det unika med det här konceptet är att det är ett standardiserat och samtidigt högst individuellt tillvägagångssätt. 

Behandlingsmetoden baseras på den kinesiska akupunktur/meridian läran som utgår från dom 5 elementen Trä, Eld, Jord, Metall och Vatten. Med BICOM praktiseras den nu med unik modern västerländsk teknik.


Behandlingen skräddarsys på individnivå.


I paketet ingår det även övingar för att arbeta med medveten andning samt yoga och rörelseövningar.
Medicinsk laser

Vi är stolta användare av Erchonia Laser (Low Level Laser)

Laserbehandlingar används mot bland annat olika typer av smärta och skador i kroppen så som artros, nervsmärta, muskelskada, ryggsmärta, inflammation och även olika hudbesvär.

Våra lasrar har flera FDA, bland annat på svamp, acne, sårläkning, ländryggsmärta med mera.

Lågenergilaser aktiverar dina celler

Forskningen visar att mitokondrien inne i cellkärnan är en av grunderna i hur bra hälsa du har.

Mitokondrien är din energifabrik och producerar den energi din kropp behöver för att läka.

Vi hjälper till i denna process genom att använda låg energilaser, där ljuset skapar en kemisk reaktion på cellens membran, kallas för “Cytocrome C”.

Den startar igång mitokondrien så att den snurrar snabbare och på så sätt producerar mer energi, upp till 400 gånger mer energi.

Lasern hjälper dig till en snabbare, effektivare och naturligare läkningsprocess.

Vi kan även använda lasern på hjärnan.

Balansering av hjärnvågor på samtliga lober, hjärnstam och cerebellum.

Ökar energinivåerna i samtliga lober och beroende på vilka frekvenser jag jobbar med utifrån dina behov.

Balanseringen gör att hjärnans hemisfärer kommer i synk med varandra.

När vi tillför frekvenserna så börjar hjärnvågorna följa den- kallas mimicking- vilket sedan leder till att de går i takt- då ökar produktionen av de neurotransmitterna jag behandlar, dvs serotonin, dopamin, gaba och acetylkolin. 

FitnessPlate-4D

Passar dig som vill kunna träna intensivt och få till en bra förbränningsträning. FitnessPlate-4D har en kurvad utformning och lämpar sig därför väldigt bra för dig som har stor värkproblematik. Den kurvade utformningen tillsammans med de tre motorerna jämnar ut rörelserna på ett mjukt sätt för din kropp. Den jobbar med tre olika rörelsemönster i sju olika program. Nedan följer en beskrivning av de olika rörelsemönstren var för sig.

Stärker små muskler och ökar din förbränning

Upp och ned rörelser stärker upp dina små muskler i kroppen. Eftersom du jobbar med många muskler samtidigt får du också en bra förbränningsträning och en bra efterförbränning.

Lymfsystemet, artros och värk

Små och djupa microvibrationer som ökar din blodcirkulation och stärker lymfsystemet. Ett viktigt program att jobba med för personer med värkproblematik, exempelvis artros.

Lymfdränage och balansträning

Sidorörelser har visat sig väldigt effektivt för att aktivera lymfsystemet så att man får ett lymfdränage. Detta kan vara väldigt bra vid lymfödem eller lipödem. Sidorörelser bidrar till att skapa en extra dimension av oregelbundenhet som kan vara mycket bra för att träna balansen. Det ger även en väldigt bra träning för knän, fotleder, vadmuskler, lårmuskler, höfter och sätesmuskler.

Fitnessplate 4D är unik med att du kan kombinera rörelsemönstren i de olika programmen. När man t.e.x kombinerar sidorörelsen med upp och ner rörelsen får man en extra utmanande träning. De flerdimensionella rörelserna medför att musklerna aktiveras till max. Om du kombinerar mikrovibrationer med sidorörelser får du en riktigt bra effekt för både balans och lymfsystem. Totalt sett kan du effektivisera vibrationsträningen på ett unikt sätt.