Boka här 

Bicom Bioresonans

Vad är Bicom bioresonansterapi?

Bicom bioresonansterapi utvecklades på 1970-talet i Tyskland.

Idag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus.

Kroppen kommunicerar både med materia (tex proteiner) och med energi (elektro​magnetiskt). Dessa elektromagnetiska fält svänger/vibrerar med specifika frekvenser.

Det är i dessa energifält som Bicom arbetar. Bicom läser in och använder ett

frekvensmönster från ämne och organismer (patienten). Bicom framställer inga egna frekvenser.

Metoden är smärtfri och fri från läkemedel.

För mer och närmare information kontakta mig direkt


Bicom friskvård

Vill du få en bättre hälsa och känna harmoni och balans i din kropp?

Förbli frisk och stärk den självläkande kraften.

Det unika med det här konceptet är att det är ett standardiserat och samtidigt högst individuellt tillvägagångssätt. 

Behandlingsmetoden baseras på den kinesiska akupunktur/meridian läran som utgår från dom 5 elementen Trä, Eld, Jord, Metall och Vatten. Med BICOM praktiseras den nu med unik modern västerländsk teknik.


Behandlingen skräddarsys på individnivå.


I paketet ingår det även övingar för att arbeta med medveten andning samt yoga och rörelseövningar.


Wellness screening

Via en screening talar kroppen om vad som behövs för att en person ska nå en optimal hälsa. Enkelt kartläggs kroppens fysiologiska styrkor och svagheter. Resultatet gör det möjligt att ta fram individuella och effektiva frisk- och livsstilsråd. 

Med denna form av hälsoundersökning kan man bedöma en persons hälsa och risker för de livsstilsrelaterade sjukdomarna som idag utgör 70- 80 % av alla sjukdomar.

Welless screening kombinerar en rad medicinsk-teknologiska undersökningsmetoder, och ser mätningarna i förhållande till varandra, men visar också enskilda värden. Man får en bild av kroppens homeostas (jämviktstillstånd). 

Att kartlägga kroppens processer är grundläggande för att hjälpa kroppen till att lösa hälsoproblem, oavsett vilken behandlingsmetod man väljer. Mätningen ger grundlag för vilka livsstilsändringar som är viktigast för att förebygga hälsoproblem och för att få kroppen i bättre balans.

I loppet av bara fem minuter får man fram information om följande:

Kroppssammansättning

Kondition

Stress

Hjärnan (serotonin, dopamin och mental stress)

Insulinresistens och komplikationer vid diabetes

pH värde och oxidativ stress

Låggradig inflammation

Cirkulation inklusive endotel funktion

Hjärtat (hemodynamik och vaskulär ålder)

Matsmältning

Underfunktion sköldkörtel

Autonoma nervsystemet kopplat till utmaning

Lista över 35 stycken av de huvudsakliga biomarkörer som framkommer vid en screening:

1. Heart rate

2. Parasympathetic activity

3. Sympathetic - stress levels

4. Performance capacity

5. Nervous system activity

6. Dry lean mass

7. Fat mass

8. Total Body Water

9. Body Mass Index

10. Insulin resistance

11. Endothelial regulation

12. Tissue inflammation

13. Heart Rate

14. Oxygen saturation

15. pH in the interstitial water

16. Oxidative stress

17. Serotonin in the brain

18. Mental Stress

19. Dopamine

20. LDL cholesterol

21. Vascular tone

22. Blood pressure

23. Minute volume from the heart

24. Stroke volume from the heart

25. Performance of the left ventricle (heart)

26. Vascular Age

27. Microcirculation

28. C-fiber (inflammation/density)

29. Thyroid (hypofunction)

30. Digestive system

31. Liver glycolysis

32. Parasympathetic response to breathing and standing challenge (heart rate)

33. Blood pressure (standing challenge)

34. Orthostatic hypotension

35. Postural orthostatic tachycardia​

För evidens, klicka på länken:

https://www.wellness-screening.se/evidens

Oberon Bioresonans


 Med analysverktyget genomförs en komplex genomlysning av kroppen för att bättre avgöra klientens kropps-/organfunktioner på cellnivå.

Oberon Bioresonans, som bygger på frekvensteknik, använder elektromagnetiska vågor för att känna av och korrigera fysiologiska störningar. Frekvensteknik bygger på vetenskapliga studier inom medicin, bioinformatik och elektroteknik.

Klienten bör undvika att äta, röka och snusa 2 timmar innan mätningen.

Så här går det till;

Analys

Vid ett ny- eller återbesök går vi tillsammans igenom de kropps-/organfunktioner som är av intresse, utifrån vad som har framkommit i övrigt under konsultationen. Därefter skannar vi, med hjälp av Oberon, de utvalda funktionerna. I analysresultatet koncentrerar vi oss främst på områden som markerar belastningar. De belastade områdena analyseras därefter ytterligare. Den fördjupade analysen visar på möjliga orsaker till belastningen.

Konsultationen resulterar i en individuell handlingsplan. Exempelvis kan den omfatta förslag på förändringar i livsstil och med kosten. Det kan också bli aktuellt med kompletterande medicinska analyser och näringstillskott. Vid önskemål och behov föreslår vi behandling med Oberon Bioresonans enligt nedan.

Behandling

Behandlingar med Oberon innebär att vi kan stärka kropps-/organfunktioner med frekvensbehandling. Vi har också möjlighet att minska på belastningar, som kan bestå av mikroorganismer (bakterier, parasiter, svamp etc). Ingen analys sker, utan bara behandling av det vi har kommit fram till tidigare.

Beroende på vad som framkom vid analysen kan det behövas en eller flera behandlingar. Behandlingarna är antingen på 30, 60 eller 90 minuter per gång.

Information

Oberon Bioresonans omfattar nedanstående information:

Komplex analys av alla organ och system i kroppen.

Det kardiovaskulära systemet, hjärta och blodkärl. Även blodet.

Mag-tarmkanalen, matsmältningssystemet.

Genitala delar och urinvägar. Reproduktionsorgan.

Rörelseapparatens delar, kotor och diskar. Leder, senor och muskler

Hormonproducerande körtlar.

Bronker & andningssystem.

Hud, naglar och hår

Nervsystemet med receptorer, hörsel, balans och syn.

Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.

Infektion i organ och system – virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, mm.

Kromosomal diagnos. RNA & DNA.

Akupunkturpunkter.

Idrottsskador.

Och mycket mer…

Distans scanning Oberon;


Dessa områden i kroppen scannas och analyseras;


Skeletalsystem

Bindväv

Hjärnan

Hjärta/ Hjärtklaffar

Lymfsystem

Röda blodkroppar benmärg

Mjälte/tonsill/thymus

Blodkroppar

Äggstockar/livmoder/slida

Bröst

Perifera nervsystem

Vegetativa nervsystemet

Binjurar

Sköldkörteln

Hjärnans nervsystem

Kranialnerver

Hormonsystem

Glatt muskulatur

Muskler

EndotelCeller

Kapillärer

Njurar/ urinvägar

Tarmar/ mage

Nerver mage

Bukspottkörteln

Lever

Galla/gallgång

Lungor/bihålor/andning

Tänder

Nerver

Händer/handleder/axlar/

Höfter/fötter/knän

Blodkärl/aorta

Ögon/ Öron

Brister näring

Känslighet

Känslor/trauman (kan tidsmässigt vara ända från födsel till idag)

Jag scannar och kollar parasiter, bakterieöverväxt, mögel, virus mm

Mätutrustningen är väldigt känslig och är den senaste teknologin när det gäller bioresonans, frekvenser och att kunna göra mätningar, analyser och behandlingar vilket gör att vi kan upptäcka obalanser och belastningar i tidigt skede vilket är bra för då kan man ”mota Olle i grind” Det är inte alltid att apparaten detekterar dina symtom som en belastning och det beror på att den söker efter roten till dina symtom. Detta för att vi ska kunna behandla på ett mer hållbart sätt. Det kan ta längre tid ibland men det brukar istället vara mer hållbart.


Via DNA (blod och/eller naglar) som skickas till mig så gör jag en scanningen.

 Jag kan med Oberons analyser oftast hitta roten och orsaken till dina eventuella symtom.


Allt detta kan vi då titta på och på bästa sätt hjälpa kroppen i balans igen med kostråd, näring och såklart samtidigt som stärkande behandling även det kan erbjudas både på plats på kliniken eller på distans.


Detta behöver du göra innan du bokar en Oberon analys

Droppa några droppar blod på en liten bit papperstuss. Klipp några nagelbitar från fingrar eller tår det spelar ingen roll.

Lägg detta tillsammans i en liten påse eller kuvert.

Skriv ditt namn, kön, personnummer år-mån-dag på en lapp.

Lägg både lappen och ditt DNA i ett kuvert och skicka det till

Hälsokliniken Tegnergatan 4 21612 Limhamn


Sen går du in via denna länk och bokar din tid.

https://www.timecenter.se/allergihalsokliniken/


Låt ditt brev få en vecka på sig att komma fram innan din bokade tid. Om ditt DNA inte är på plats i tid så räknas det som ett uteblivet besök och jag debiterar full betalning.


Välj utövare ”distans” och välj sedan ”Kroppscanning & Hälsorådgivning


Innan tiden för din kroppsanalys bör du inte äta inom närmaste två timmar innan och inte heller under scanningen/analysen. Undvik även rökning och snusning för att all scanning och analys ska stämma ordentligt. Ha ingen elektronisk utrustning, mobil eller så i kontakt med din kropp under de första 30 min.

Innan scanningen behöver jag din anamnes där du beskriver ditt mående idag, vad du behöver hjälp med, eventuella symtom, sjukdomshistoria. Via wwwa.analys.me/hk lägger du in din information.