Boka här 

Bicom Bioresonans

Vad är Bicom bioresonansterapi?

Bicom bioresonansterapi utvecklades på 1970-talet i Tyskland.

Idag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus.

Kroppen kommunicerar både med materia (tex proteiner) och med energi (elektro​magnetiskt). Dessa elektromagnetiska fält svänger/vibrerar med specifika frekvenser.

Det är i dessa energifält som Bicom arbetar. Bicom läser in och använder ett

frekvensmönster från ämne och organismer (patienten). Bicom framställer inga egna frekvenser.

Metoden är smärtfri och fri från läkemedel.

För mer och närmare information kontakta mig direkt
Bicom Bodycheck

Skannar och utvärderar frekvensmönstren i hela kroppen, inklusive inre organ, ben och vävnader ner till cellnivån.

I analysen får vi fram vilka vitaminer och mineraler man bör stärka sitt immunförvar med.

Vilka födoämnen som stressar kroppen samt vilka som stärker kroppen.

I analysen kan man i detalj undersöka funktionen/status i organ eller kroppsdelar, tex bröst eller gamla skador.


BBC är bra för;

*dig som har symtom som är diffusa.

*dig som har hälsobesvär.

*dig som har brist på energi eller känner dig trött.

*dig som vill ha förslag på vad som kan stärka dig och kroppens självläkning.

*dig som vill ligga steget före och kontrollera hur din balans är i kroppen.

*företag som vill befrämja välmående hos sina anställda med kost och träningsråd.

*dig som känner mycket stress/utmattningssyndrom.

*dig som vill uppnå bättre tävlingsresultat.

*dig som vill få kost- och träningsprogram anpassat efter ditt mående.Medicinsk laser

Vi är stolta användare av Erchonia Laser (Low Level Laser)

Laserbehandlingar används mot bland annat olika typer av smärta och skador i kroppen så som artros, nervsmärta, muskelskada, ryggsmärta, inflammation och även olika hudbesvär.

Våra lasrar har flera FDA, bland annat på svamp, acne, sårläkning, ländryggsmärta med mera.

Lågenergilaser aktiverar dina celler

Forskningen visar att mitokondrien inne i cellkärnan är en av grunderna i hur bra hälsa du har.

Mitokondrien är din energifabrik och producerar den energi din kropp behöver för att läka.

Vi hjälper till i denna process genom att använda låg energilaser, där ljuset skapar en kemisk reaktion på cellens membran, kallas för “Cytocrome C”.

Den startar igång mitokondrien så att den snurrar snabbare och på så sätt producerar mer energi, upp till 400 gånger mer energi.

Lasern hjälper dig till en snabbare, effektivare och naturligare läkningsprocess.

Vi kan även använda lasern på hjärnan.

Balansering av hjärnvågor på samtliga lober, hjärnstam och cerebellum.

Ökar energinivåerna i samtliga lober och beroende på vilka frekvenser jag jobbar med utifrån dina behov.

Balanseringen gör att hjärnans hemisfärer kommer i synk med varandra.

När vi tillför frekvenserna så börjar hjärnvågorna följa den- kallas mimicking- vilket sedan leder till att de går i takt- då ökar produktionen av de neurotransmitterna jag behandlar, dvs serotonin, dopamin, gaba och acetylkolin.