Boka här 

Bicom Bioresonans

Vad är Bicom bioresonansterapi?

Bicom bioresonansterapi utvecklades på 1970-talet i Tyskland.

Idag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus.

Kroppen kommunicerar både med materia (tex proteiner) och med energi (elektro​magnetiskt). Dessa elektromagnetiska fält svänger/vibrerar med specifika frekvenser.

Det är i dessa energifält som Bicom arbetar. Bicom läser in och använder ett

frekvensmönster från ämne och organismer (patienten). Bicom framställer inga egna frekvenser.

Metoden är smärtfri och fri från läkemedel.

För mer och närmare information kontakta mig direkt


Bicom friskvård

Vill du få en bättre hälsa och känna harmoni och balans i din kropp?

Förbli frisk och stärk den självläkande kraften.

Det unika med det här konceptet är att det är ett standardiserat och samtidigt högst individuellt tillvägagångssätt. 

Behandlingsmetoden baseras på den kinesiska akupunktur/meridian läran som utgår från dom 5 elementen Trä, Eld, Jord, Metall och Vatten. Med BICOM praktiseras den nu med unik modern västerländsk teknik.


Behandlingen skräddarsys på individnivå.


I paketet ingår det även övingar för att arbeta med medveten andning samt yoga och rörelseövningar.


Wellness screening

Via en screening talar kroppen om vad som behövs för att en person ska nå en optimal hälsa. Enkelt kartläggs kroppens fysiologiska styrkor och svagheter. Resultatet gör det möjligt att ta fram individuella och effektiva frisk- och livsstilsråd. 

Med denna form av hälsoundersökning kan man bedöma en persons hälsa och risker för de livsstilsrelaterade sjukdomarna som idag utgör 70- 80 % av alla sjukdomar.

Welless screening kombinerar en rad medicinsk-teknologiska undersökningsmetoder, och ser mätningarna i förhållande till varandra, men visar också enskilda värden. Man får en bild av kroppens homeostas (jämviktstillstånd). 

Att kartlägga kroppens processer är grundläggande för att hjälpa kroppen till att lösa hälsoproblem, oavsett vilken behandlingsmetod man väljer. Mätningen ger grundlag för vilka livsstilsändringar som är viktigast för att förebygga hälsoproblem och för att få kroppen i bättre balans.

I loppet av bara fem minuter får man fram information om följande:

Kroppssammansättning

Kondition

Stress

Hjärnan (serotonin, dopamin och mental stress)

Insulinresistens och komplikationer vid diabetes

pH värde och oxidativ stress

Låggradig inflammation

Cirkulation inklusive endotel funktion

Hjärtat (hemodynamik och vaskulär ålder)

Matsmältning

Underfunktion sköldkörtel

Autonoma nervsystemet kopplat till utmaning

Lista över 35 stycken av de huvudsakliga biomarkörer som framkommer vid en screening:

1. Heart rate

2. Parasympathetic activity

3. Sympathetic - stress levels

4. Performance capacity

5. Nervous system activity

6. Dry lean mass

7. Fat mass

8. Total Body Water

9. Body Mass Index

10. Insulin resistance

11. Endothelial regulation

12. Tissue inflammation

13. Heart Rate

14. Oxygen saturation

15. pH in the interstitial water

16. Oxidative stress

17. Serotonin in the brain

18. Mental Stress

19. Dopamine

20. LDL cholesterol

21. Vascular tone

22. Blood pressure

23. Minute volume from the heart

24. Stroke volume from the heart

25. Performance of the left ventricle (heart)

26. Vascular Age

27. Microcirculation

28. C-fiber (inflammation/density)

29. Thyroid (hypofunction)

30. Digestive system

31. Liver glycolysis

32. Parasympathetic response to breathing and standing challenge (heart rate)

33. Blood pressure (standing challenge)

34. Orthostatic hypotension

35. Postural orthostatic tachycardia​

För evidens, klicka på länken:

https://www.wellness-screening.se/evidens

Oberon Bioresonans


 Med analysverktyget genomförs en komplex genomlysning av kroppen för att bättre avgöra klientens kropps-/organfunktioner på cellnivå.

Oberon Bioresonans, som bygger på frekvensteknik, använder elektromagnetiska vågor för att känna av och korrigera fysiologiska störningar. Frekvensteknik bygger på vetenskapliga studier inom medicin, bioinformatik och elektroteknik.

Klienten bör undvika att äta, röka och snusa 2 timmar innan mätningen.

Så här går det till;

Analys

Vid ett ny- eller återbesök går vi tillsammans igenom de kropps-/organfunktioner som är av intresse, utifrån vad som har framkommit i övrigt under konsultationen. Därefter skannar vi, med hjälp av Oberon, de utvalda funktionerna. I analysresultatet koncentrerar vi oss främst på områden som markerar belastningar. De belastade områdena analyseras därefter ytterligare. Den fördjupade analysen visar på möjliga orsaker till belastningen.

Konsultationen resulterar i en individuell handlingsplan. Exempelvis kan den omfatta förslag på förändringar i livsstil och med kosten. Det kan också bli aktuellt med kompletterande medicinska analyser och näringstillskott. Vid önskemål och behov föreslår vi behandling med Oberon Bioresonans enligt nedan.

Behandling

Behandlingar med Oberon innebär att vi kan stärka kropps-/organfunktioner med frekvensbehandling. Vi har också möjlighet att minska på belastningar, som kan bestå av mikroorganismer (bakterier, parasiter, svamp etc). Ingen analys sker, utan bara behandling av det vi har kommit fram till tidigare.

Beroende på vad som framkom vid analysen kan det behövas en eller flera behandlingar. Behandlingarna är antingen på 30, 60 eller 90 minuter per gång.

Information

Oberon Bioresonans omfattar nedanstående information:

Komplex analys av alla organ och system i kroppen.

Det kardiovaskulära systemet, hjärta och blodkärl. Även blodet.

Mag-tarmkanalen, matsmältningssystemet.

Genitala delar och urinvägar. Reproduktionsorgan.

Rörelseapparatens delar, kotor och diskar. Leder, senor och muskler

Hormonproducerande körtlar.

Bronker & andningssystem.

Hud, naglar och hår

Nervsystemet med receptorer, hörsel, balans och syn.

Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.

Infektion i organ och system – virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, mm.

Kromosomal diagnos. RNA & DNA.

Akupunkturpunkter.

Idrottsskador.

Och mycket mer…

FitnessPlate-4D

Passar dig som vill kunna träna intensivt och få till en bra förbränningsträning. FitnessPlate-4D har en kurvad utformning och lämpar sig därför väldigt bra för dig som har stor värkproblematik. Den kurvade utformningen tillsammans med de tre motorerna jämnar ut rörelserna på ett mjukt sätt för din kropp. Den jobbar med tre olika rörelsemönster i sju olika program. Nedan följer en beskrivning av de olika rörelsemönstren var för sig.

Stärker små muskler och ökar din förbränning

Upp och ned rörelser stärker upp dina små muskler i kroppen. Eftersom du jobbar med många muskler samtidigt får du också en bra förbränningsträning och en bra efterförbränning.

Lymfsystemet, artros och värk

Små och djupa microvibrationer som ökar din blodcirkulation och stärker lymfsystemet. Ett viktigt program att jobba med för personer med värkproblematik, exempelvis artros.

Lymfdränage och balansträning

Sidorörelser har visat sig väldigt effektivt för att aktivera lymfsystemet så att man får ett lymfdränage. Detta kan vara väldigt bra vid lymfödem eller lipödem. Sidorörelser bidrar till att skapa en extra dimension av oregelbundenhet som kan vara mycket bra för att träna balansen. Det ger även en väldigt bra träning för knän, fotleder, vadmuskler, lårmuskler, höfter och sätesmuskler.

Fitnessplate 4D är unik med att du kan kombinera rörelsemönstren i de olika programmen. När man t.e.x kombinerar sidorörelsen med upp och ner rörelsen får man en extra utmanande träning. De flerdimensionella rörelserna medför att musklerna aktiveras till max. Om du kombinerar mikrovibrationer med sidorörelser får du en riktigt bra effekt för både balans och lymfsystem. Totalt sett kan du effektivisera vibrationsträningen på ett unikt sätt.

0